Tolfte maj

Detta är en så kallad 24-timmarsserie, dvs den är 24 sidor lång och gjord under 24 timmar enligt Scott McClouds anvisningar. 

 

 

Klicka här för att läsa nästa sida